: ค่านิยม : สุขในงาน ประสานพลัง ทำงานอย่างมืออาชีพ : Core Value : Smile Smart Synergy