หน้าแรก
    วัตถุประสงค์
    บุคลากร
    เวลาเปิดทำการ
    ระเบียบการใช้บริการ
    รายชื่อหนังสือใหม่
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ตารางเวรช่วงพักกลางวัน
    ตารางเวรนอกเวลาราชการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้
    K - Practice
    link ห้องสมุดต่างๆ
    Login ผู้ดูแล

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
10-15 เมษายน 2564 ห้องสมุดปิดให้บริการ 6 วัน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ขอเชิญชวนเสนอชื่อหนังสือ ตำรา วารสารเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด
 
หน้าที่ :
    
:: รายชื่อหนังสือใหม่ ::
 
WS Pediatrics
เลขหมู่หนังสือ : WS105 G488l 2015
ชื่อผู้แต่ง : Karen J. Gilmore and Pamela Meersand
ชื่อหนังสือ :  The little book of child and adolescent development
BF
เลขหมู่หนังสือ : BF713 N551d 2018
ชื่อผู้แต่ง : Newman, Barbara M.
ชื่อหนังสือ :  Development through life : a psychosocial approach
BF
เลขหมู่หนังสือ : BF724.55 C692a 2017
ชื่อผู้แต่ง : Coleman, Peter G.
ชื่อหนังสือ :  Aging and development : social and emotional perspectives
WM Psychiatry
เลขหมู่หนังสือ : WM420.5 R813b 2018
ชื่อผู้แต่ง : Rosengren, David B.
ชื่อหนังสือ :  Building motivational interviewing skills : a practitioner workbook
WM Psychiatry
เลขหมู่หนังสือ : WM420.5.N8 M918 2017
ชื่อผู้แต่ง : Hal Arkowitz, William R. Miller, and Stephen Rollnick
ชื่อหนังสือ :  Motivational interviewing in the treatment of psychological problems
 
  
  


 (Other Link)    
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Health Science Library)
หอสมุดคุณหญิงหลง (Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center)
ProQuest Nursing
LNPS
CINAHL
OPAC
EBSCO eBooks
 

© copyright by faculty of nursing , Prince of Songkla University