หน้าแรก
    มาตรการควบคุม COVID-19
    คลิปวิดีโอแนะนำ
    วัตถุประสงค์
    บุคลากร
    เวลาเปิดทำการ
    ระเบียบการใช้บริการ
    รายชื่อหนังสือใหม่
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ตารางเวรช่วงพักกลางวัน
    ตารางเวรนอกเวลาราชการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้
    K - Practice
    link ห้องสมุดต่างๆ
    Login ผู้ดูแล

 
:: Link ห้องสมุดต่างๆ ::
 
Burapha University
Chiang Mai University Library
Chulalongkorn University
Kasetsart University
Khon Kaen University
King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang
King Mongkut Institute of Technology North Bangkok
King Mongkut University of Technology Thonburi
Mae Fah Luang University
Maejo University
Mahasarakham University
Mahidol University
Naresuan University
National Institute of Development Administration (NIDA)
Ramkhamhaeng University
Silapakorn University
Srinakharinwirot University
Sukhothai Thammathirat Open University
Suranaree University of Technology
Thaksin University
Thammasat University
Ubon Ratchathani University
Walailuk University
  


 (Other Link)    
You Learn We Care : คุณเรียนรู้ เราห่วงใย (เป็นบริการหาตัวเล่มจากชั้นหนังสือตามคำขอ)
รายชื่อหนังสือห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Health Science Library)
หอสมุดคุณหญิงหลง (Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center)
ProQuest Nursing
LNPS
OPAC
Archives of Psychiatric Nursing
Journal of Pediatric Nursing
Journal of Obstetrics Gynecologic & Neonatal Nursing
Journal of Community Health Nursing
 

© copyright by faculty of nursing , Prince of Songkla University