ระบบศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเเละฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

อัตราค่าสมาชิก

( การสมัครเข้าเป็นสมาชิก อายุ 55 ปี ขึ้นไป )
รายเดือน
เดือนละ 50 บาท
รายปี
ปีละ 500 บาท

เวลาให้บริการ

วันพุธ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 12.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่

อาคารละออ หุตางกูร (อาคาร 2) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การแต่งกาย

กางเกงผ้ายืดและรองเท้าผ้าใบสวมใส่สบาย
- วันพุธ
ใส่เสื้อสีเขียว
- วันพฤหัสบดี
ใส่เสื้อสีส้ม
- วันศุกร์
ใส่เสื้อสีฟ้า