คำถามที่พบบ่อย


คำตอบ    5 รอบ ได้เเก่

รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio โดยไม่ใช้คะแนนสอบข้อเขียน สำหรับ Portfolio ให้จัดทำส่งไม่เกิน 10 หน้า รายละเอียดอื่น ๆ นำไปวันสอบสัมภาษณ์ / มีจำนวน 3 โครงการ
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
2. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
3. โครงการไนติงเกล

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือข้อสอบปฏิบัติ

รอบที่ 3 การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 การรับสมัครแบบ Admission

รอบที่ 5 รอบพิเศษ กรณีที่จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ไม่ครบตามแผน (220 คน) คณะฯ จะเปิดรับสมัครรอบที่ 5 ใช้โครงการไนติงเกล (รอบพิเศษโดยจะกำหนดคุณสมบัติและจำนวนรับในภายหลัง

หมายเหตุ
สามารถติดตามการรับสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์งานรับนักศึกษา ม.อ. >> http://www.entrance.psu.ac.th/
สำหรับโครงการไนติงเกล สามารถติดตามการรับสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์งานรับนักศึกษา ม.อ. เเละเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ >> https://www.nur.psu.ac.th


คำตอบ   มี สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ https://www.nur.psu.ac.th/nur/fees.aspxคำตอบ   ไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากทุกคนจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งเเรง ไม่เป็นตาบอดสีทั้งสองข้างอย่างรุนเเรง และไม่มีความบกพร่องทางการได้ยินแบบถาวรที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวิชาชีพ


คำตอบ   มี สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ https://www.nur.psu.ac.th/nur/scholarship.aspx หรือ https://student.psu.ac.th/web/home


คำตอบ   ไม่ / เปิดรับนักเรียนสายสามัญ โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. ภาษาต่างประเทศ
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีจำนวนหน่วยกิต เเละ GPA รวม ของเเต่ละวิชา ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดในเเต่ละ ประเภทการรับสมัคร
สามารถดูประกาศ ได้ที่ลิงค์ https://www.nur.psu.ac.th/nur/Admission.aspx หรือ https://entrance.psu.ac.th/