ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-286422


อาคาร ทองใบ ปุณยานันต์ (อาคาร 1)


อาคาร ละออ หุตางกูร (อาคาร 2)


อาคาร ดวงวดี สังโขบล (อาคาร 3)