วิธีการเข้าศึกษา

สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://entrance.psu.ac.th

ติดต่อสอบถามได้ที่: คุณธันยกานต์ แก้วพิบูลย์ โทร.074-286450, 093-6810234

TCAS'67
TCAS'67

TCAS66
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์