เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป