ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศฯ ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ณ.หอพักนักศึกษาพยาบาล

ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล ไปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 กำหนดยื่นเอกสารการสมัคร (ซองประมูล) วันที่ 24 สิงหาคม 2566 กำหนดเปิดซองประมูล วันที่ 25 สิงหาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ประกาศ : 8/1/2023