ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเด็ก อายุ 1 ปี 7 เดือน – อายุ 3 ปี (ระดับก่อนอนุบาล) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครเด็ก : อายุ 1 ปี 7 เดือน – อายุ 3 ปี (ระดับก่อนอนุบาล)
รับสมัคร : ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใกล้กับ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ (สนามล่าง)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด : โทร.074-286591-2
หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
เวลาทำการ : 8.30 -16.30 น. วันที่ประกาศ : 2/1/2023