ข่าวสาร >> รายละเอียด


  การรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัย จากมูลนิธิพระบรม ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปี 2565

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการวิจัย ประจำปี 2565

  • สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และหรือ ปริญญาเอก) ผู้มีสัญชาติไทย มีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท
  • กำหนดการส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทางไปรณีย์และทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์
  • ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 -16 มกราคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ <<
 วันที่ประกาศ : 10/3/2022