ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ในหอพักนักศึกษาโดยวิธีประมูล ประเภทจำหน่ายสินค้าอุปโภค

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า โดยวิธีประมูล ประเภทจำหน่ายสินค้าอุปโภค จำนวน 1 ร้านวันที่ประกาศ : 7/7/2022