ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าในหอพักนักศึกษาพยาบาลโดยวิธีสัมภาษณ์ ประเภทร้านค้าจำหน่ายอาหาร

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าในหอพักนักศึกษาพยาบาลโดยวิธีสัมภาษณ์ ประเภทร้านค้าจำหน่ายอาหาร จำนวน 9 ร้านวันที่ประกาศ : 7/7/2022