ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศฯ ประมูลคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทานเล่น

ประกาศฯ ประมูลคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทานเล่นวันที่ประกาศ : 6/21/2021