เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรอนงค์ มาลา อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับ Doctor of Philosophy จาก Griffith University ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567