เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภิดา คมจักรพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567