เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศศิธร มุกประดับ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับ Doctor of Philosophy จาก Griffith University เครือรัฐออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567