เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ปฏิบัติงานประจำงานยุทธศาสตร์ การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 1. นายพัทธนันท์ ลิ่มอรุณวงศ์ โทร. 6541 2. นายคอลิด แวดาโอะ โทร. 6412