เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐษยกานต์ นาคทอง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก ในงานประชุม Midwest Nursing Research Society (MNRS ) 2024 ณ เมือง มินนีแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567