เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565