ภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พานไหว้ครู ในกิจกรรมไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารำลึก และตระหนักถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์และอาจารย์ โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาใหม่เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


วันที่ประกาศ :7/8/2024 12:59:58 PM