ภาพกิจกรรม

ตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ พร้อมด้วย ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

ตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ พร้อมด้วย ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Faculty of Medicine, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 12 - 26 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม ณ University of Miyazaki Hospital และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของ University of Miyazaki


วันที่ประกาศ :11/14/2023 11:23:29 AM