ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567

โดยมี ผศ.ดร.พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรปริญญาตรี เข้าร่วมสัมมนาฯ ดังกล่าว วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมคริสตัล ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


วันที่ประกาศ :11/7/2023 2:30:24 PM