ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการ Open House “วิชาการก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พลิกโฉมใหม่ด้วยพลังวรนารี” ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วย ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ได้เชิญ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการ Open House “วิชาการก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พลิกโฉมใหม่ด้วยพลังวรนารี” ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา โดยมี เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าววันที่ประกาศ :2/14/2023 4:08:50 PM