ภาพกิจกรรม

มหกรรมตลาดนัดวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ์หน่วยงานแก่นักศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาเลือกเข้าทำงานในโรงพยาบาล ที่ตนเองสนใจ มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจำนวน 9 หน่วยงาน

1. โรงพยาบาลศิครินทร์
2. สาขาวิสัญญี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
3. โรงพยาบาลพัทลุง
4. โรงพยาบาลสงขลา
5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
6. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
8. โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
9. โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่  วันที่ประกาศ :1/30/2023 9:56:43 AM