ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดบูธในงาน Open house พยาบาลทั่วประเทศ : Nursing expo 2022

ด้วย ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทย ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้เชิญคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธ ในงาน Open house พยาบาลทั่วประเทศ : Nursing expo 2022 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.นนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก (Onsite)

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

โดยมี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาท) และ นางสาวศิขริน อินทะรน นักศึกษาพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าววันที่ประกาศ :11/21/2022 1:32:53 PM