ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.เรียนรู้วัฒนธรรม ณ ถนนนางงาม/ผ่อนคลายชื่นชมธรรมชาติ ณ สวนสัตว์ และชายหาดชลาทัศน์

อาจารย์ประจำชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ Advisee-Advisor นักศึกษาชั้นปี 4  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 
กิจกรรม เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. เรียนรู้วัฒนธรรม ณ ถนนนางงาม / ผ่อนคลายชื่นชมธรรมชาติ ณ สวนสัตว์ และชายหาดชลาทัศน์ เพื่อเป็นการให้ให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวสอบประมวล / ขึ้นทะเบียน / การเตรียมตัวเข้าทำงานในอนาคต


วันที่ประกาศ :9/21/2022 10:53:28 AM