ภาพกิจกรรม

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

โครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ณ ห้องประชุมปุณรดา 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565วันที่ประกาศ :7/19/2022 3:19:53 PM