ภาพกิจกรรม

การประชุมวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ครั้งที่ 4

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 -15.30 น.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ประกาศ :3/17/2022 1:16:38 PM