ภาพกิจกรรม

การประชุมวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ครั้งที่ 3

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 2224 เเละผ่านระบบออนไลน์ Zoom


วันที่ประกาศ :1/19/2022 2:26:48 PM