ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอก และการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์รุ่นใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.20 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันองค์ความรู้จากการเรียนปริญญาเอก และการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์รุ่นใหม่ ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านระบบ Zoomวันที่ประกาศ :9/22/2021 9:18:03 AM