ภาพกิจกรรม

โครงการ Research Proposal Bank ครั้งที่ 1

ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.30 น.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการ Research Proposal Bank ครั้งที่ 1 โดยวิทยากร ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านโปรแกรม Zoomวันที่ประกาศ :7/12/2021 1:55:18 PM