ชื่อกิจกรรม :พิธีปิดเเละมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
รายละเอียด :

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศิริพร ขัมภลิขิต คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานพิธีปิดเเละมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในในพิธีครั้งนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
ภาพกิจกรรม :
วันที่ประกาศ :9/10/2020 11:59:17 AM