อาจารย์/บุคลากร


ดร.วริศรา โสรัจจ์  
Dr. WARISSARA SORAT
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
0845875152
warissara.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาเอกUniversity of Massachusetts LowellสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2547ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลสาธารณสุข

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ไตเรื้อรัง
การส่งเสริมสุขภาพ
การพยาบาลอนามัยชุมชน

เกียรติประวัติ / รางวัลที่ได้รับ :
2021 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันการติดเชื้อและการดูแลจิตใจสำหรับพนักงานโรงแรมเพื่อรับมือสถานการณ์ COVID-19