ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลวารสาร หนังสือทางการพยาบาล ฟรี ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2567

- ฐานข้อมูล CINAHL สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ที่ลิงก์
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&group=main&defaultdb=ccm

- ฐานข้อมูล Dynamic Health CDS and Skills สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ที่ลิงก์
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=dhe


วันที่ประกาศ : 7/5/2024