ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิวิบุลอายุรเวท (ประเภททั่วไป) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตามไฟล์ประกาศฯ


วันที่ประกาศ : 12/1/2023