ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการไนติงเกล) ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)วันที่ประกาศ : 11/17/2023