ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการรับสมัครนักเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการไนติงเกล) ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)วันที่ประกาศ : 11/10/2023