ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน) ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/2)

ประกาศ


วันที่ประกาศ : 11/9/2023