ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ด้วย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่ห้วและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่ห้วและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม -2566- 12 มกราคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ https://shorturl.at/tvCGI


วันที่ประกาศ : 10/10/2023