ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล โดยวิธีประมูล

ประกาศฯ ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ณ หอพักนักศึกษาพยาบาล โดยวิธีประมูล กำหนดยื่นเอกสารการสมัคร (ซองประมูล) วันที่ 16 ต.ค. 2566 กำหนดเปิดซองประมูล วันที่ 17 ต.ค. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบกำหนดยื่นเอกสารการสมัคร (ซองประมูล) วันที่ 16 ต.ค. 2566 กำหนดเปิดซองประมูล วันที่ 17 ต.ค. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ประกาศ : 10/9/2023