ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการไนติงเกล) ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1/1)

ประกาศ


วันที่ประกาศ : 10/1/2023