ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประมูลคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ในหอพักนักศึกษาพยาบาล ประเภทร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประมูลคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ในหอพักนักศึกษาพยาบาล ประเภทร้านถ่ายเอกสาร


วันที่ประกาศ : 9/13/2023