ข่าวสาร >> รายละเอียด


  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแล ผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแล ผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วันที่ประกาศ : 8/31/2023