ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดยื่นย้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในวันที่ 11 ก.ย.2566 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.


วันที่ประกาศ : 9/1/2023