ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศฯ เผยแพร่แผนฯ รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ประกาศ : 9/1/2023