ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาชลธี-วิไลรัตน์ ชีวเศรษฐธรรม (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายละเอียดตามประกาศฯ ผลการคัดเลือกฯ ที่แนบ


วันที่ประกาศ : 9/1/2023