ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดตามประกาศฯ ผลการคัดเลือกฯ ที่แนบ


วันที่ประกาศ : 9/1/2023