ข่าวสาร >> รายละเอียด


  คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัด "นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 บูธที่ 5 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่วันที่ประกาศ : 8/10/2023