ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพณิช (ทุนต่อเนื่อง) และทุนชลธี-วิไลรัตน์ ชีวเศรษฐธรรม (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1วันที่ประกาศ : 7/14/2023